Takläggare Västerås

Kvalitetstak för det nordiska klimatet

Takläggare

Så planerar du bort regnvattnet

För att få en bra avvattning från ditt tak – gör en takplan! En bra takplan underlättar för dig att bedöma hur vattenflödena kan komma att påverka ditt tak. Med en takplan är det mycket lättare att räkna ut var på ditt hus du behöver hängrännor och stuprör. En plan hjälper dig att se se var på taket det finns risker för att vatten står kvar, var det kan bildas is, smuts och annat som påverkar ditt tak och i förlängningen resten av huset.

Det bästa sättet att få en bra takplan är att anlita en takläggare eller en takmästare som verkligen vet hur tak och avvattning fungerar.

Här är några exempel på punkter som kan ingå i en takplan:

– Planera för den snabbaste och enklaste vägen. Vatten från regn och snö bör ledas bort från taket den kortaste vägen så att vattnet fort hamnar i dina hängrännor och stuprör.

– Avvattningen från tak ska samordnas med både fasadens form och eventuella avlopp i marken.

– Håll koll på olika nivåer. Vatten som faller fritt från en nivå till en annan kan nöta på taket (alltså det nedre taket som tar emot vattnet som faller). Om regnvatten får falla fritt på det här sättet kan det leda till korrosioner och dessutom onödigt stänkande på din fasad. Se till att få kontroll på fallande vattnen mellan olika nivåer så att du kan leda bort det till hängrännor och stuprör.

– När man gör en takplan är det klokt att markera upp lågt lutande ytor som vid terrasser eller liknande.

Var noga med dimensionerna

När du gör din takplan räknar du förstås ut hur stort tak du har. Du undersöker också vilka olika lutningar som finns. Det är inte bara kvadratmetrarna som räknas.

Ett vanligt sadeltak kan till ytan vara lika stort som ett brutet sadeltak, men i och med att det brutna taket har olika lutningar kan det ställa andra krav på avvattningen och hur kraftfulla hängrännor och stuprör som behövs jämfört med det mer enkla, konstruerade sadeltaket. Du som väljer att anlita en takläggare eller en takmästare får naturligtvis rådgivning av en kunnig yrkesman på det här området.

Det finns en svensk standard med beräkningstabeller att ta hjälp av när du ska välja rännor och rör. Det är vanligt med en lite större lutning för smala hängrännor. Poängen med det är att de ska vara självrensande, alltså att husägaren ska slippa klättra upp till rännorna och slippa rensa bort löv och annat smuts ur dem. Genrellet är smala rännor svårare att rengöra än bredare. Du kan tänka att i de breda rännorna har det svårt att stocka sig smuts. Som motorvägar ungefär; trafiken flyter bättre på de stora vägarna än på de små och smala gränderna.

 

En takläggare med kvalitet och säkerhet i fokus!